Ajuts per augmentar la qualitat dels serveis d’atenció comiliària a Dosrius

Amb registre d´entrada núm. 2916, del 8 de juliol de 2003, l´Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona ens ha notificat que ens concedeix un ajut o aportació extraordinària de 2,5 euros, per habitant major de 65 anys, segons dades del padró d´habitants de l´1 de gener de 2001, amb la finalitat d´augmentar la qualitat dels serveis d´atenció domiciliària.


L´atenció domiciliària és un dels serveis que cada any ha d´anar augmentant degut a les circumstàncies en què es troben les persones de major edat. Per aquest motiu, l´Ajuntament de Dosrius s‘ha adherit i forma part de la xarxa local de serveis d´atenció domiciliària de la Diputació de Barcelona i per a l´any 2003 hi haurà l´ajut que s´ha especificat en el primer paràgraf.

Esperem que en properes anualitat aquestes quantitats vagin augmentant.


Josep Jo i Munné
Alcalde