ALELLA

SERVEIS MUNICIPALS:
  •  Regidoria d’ Equitat, Adolescència i Joventut

           Plaça de l’Ajuntament 1
           Telf: 93 555 23 39 / 93 555 28 54 
           alfaroal@alella.cat
           equitat@alella.cat

  • Regidoria de Serveis Socials

         Torrent de Vallbona 75-77
         Telf: 93 540 63 07
         ssocials@alella.cat


  • Regidoria de Promoció Econòmica

          Plaça de l’Ajuntament, 1
          Telf: 93 555 23 39 // 93 555 28 54

  • Totes les regidories aquí
ENTITATS DE DONES DEL MUNICIPI: