Ampliació de l’Escola de Dosrius

L´Ajuntament ja disposa dels plànols de l´ampliació del CEIP el Pi de Dosrius, que ha informat favorablement, i està previst portar-los a la primera sessió de la Comissió de Govern que celebri la nova Corporació Municipal, per a la seva aprovació i corresponent concessió de llicència d´obres.


Aquesta ampliació consistirà en .la construcció de 10 aules noves i dues més de reforç, així com també dels corresponents serveis per a les mateixes.

Al mateix temps, s´habilitaran 3 aules de les actuals per al cicle de pàrvuls i s´instal·laran els corresponents lavabos i serveis per poder donar classes als nens i nenes de P3 a P5.

Un cop realitzades les obres, l´escola de Dosrius serà de dues línies, això vol dir 2 aules per a cada curs, des de P3 fins a 6è de primària.

A banda de totes aquestes aules, l´escola també tindrà: Biblioteca, sales de reunions per als professors, gimnàs, sales de plàstica i ciclomotricitat, menjador i un cobert de 87 m2 que farà funció de connexió entre patis.