Un 14,85% dels vehicles inspeccionats en la campanya de sorolls de la Policia Local de Mataró incomplien la normativa

El balanç de la campanya contra la contaminació acústica realitzada per la Policia Local ha donat com a resultat que un 14,85% dels vehicles inspeccionats incomplien l´Ordenança Municipal de Circulació.


La campanya s´ha realitzat entre el 26 de maig i el 20 de juny de 2003, com a campanya específica i de caràcter intensiu, en el marc de les campanyes de control ordinàries que s´efectuen mensualment.

Els límits de sorolls vigents per a motocicletes i ciclomotors a l´Ordenança Municipal de Circulació són els següents:


CILINDRADA DECIBELS

Inferior o igual a 80 c.c.———-84

Entre 80 i 175 c.c.—————–85

Superior a 175 c.c.—————–90

Els controls de soroll s´han efectuat en horaris de matí, tarda i nit, a diversos punts de la xarxa viària bàsica, tenint en compte el volum de trànsit de vehicles de dues rodes i l´existència d´uns nivells baixos de rumorositat a la zona (per evitar la distorsió dels mesuraments).

En total, s´han realitzat 55 serveis de control, amb 903 mesuraments i 134 denúncies/immobilitzacions per excés de soroll, la qual cosa suposa un 14,83% de vehicles infractors.

El percentatge de controls positius indica una reducció del 7,11% respecte al 21,94% de vehicles infractors que es van denunciar durant la campanya intensiva efectuada l´any 2002. Una dada que ratifica el resultat preventiu dels controls i que referma la conveniència de continuar amb les campanyes que es programen anualment, a l´objecte de reduir el nombre de vehicles que excedeixen els límits permesos.