El Servei de Protecció Civil implantarà el pla d´autoprotecció d´emergències a l´escola l´Arboç de Mataró

El Servei de Protecció Civil del Departament de Via Pública ha facilitat aquest mes de juny a l´escola l´Arboç de la Fundació Maresme el pla d´autoprotecció que s´emmarca dins el Pla d´Emergències.


L´objectiu de l´Ajuntament és que totes les escoles de primària de la ciutat disposin del Pla d´Emergències i realitzin els simulacres anuals d´evacuació i emergències en els que hi participen els alumnes, els professors i els equips d´intervenció del municipi, amb la finalitat última de garantir la seguretat dels alumnes i dels treballadors.

La diferència amb altres centres docents és que l´escola l´Arboç la integren persones discapacitades d´entre 3 i 18 anys, per aquest motiu el pla d´autoprotecció ha hagut de tenir en compte que aquests nens tenen una afectació motriu que els hipoteca funcions com la comunicació, la mobilitat i l´autonomia d´actuació. Així, el pla comporta la formació i la implicació de tots els treballadors del centre perquè davant d´una situació de risc estiguin preparats i puguin actuar amb rapidesa.

Aquest mes de juny s´ha aprovat i facilitat al centre el document del pla d´autoprotecció i el proper mes de setembre es realitzarà la formació i la implantació a tots els treballadors de l´escola.