Ampliació de la nova escola de Dosrius

L’ampliació de l’escola del Pi va endavant, ja que el 9 d’octubre es va acabar el termini per presentar propostes per realitzar l’obra d’ampliació, consistent en convertir l’escola d’una línia en dues línies, això vol dir dues aules per classe a més de les aules especials de ciclomotricitat, d’informàtica, biblioteca, aules de reforç, …


El dia 14 d’octubre ha estat el dia assenyalat per obrir les propostes de les empreses constructores que s’han presentat per fer aquesta ampliació.

Un cop realitzat el contracte amb l’empresa adjudicatària tindran 12 mesos per fer les obres i el pressupost que valora aquesta ampliació és d’1.008.244,17 euros.

Esperem que a principis del 2005 l’escola del Pi tingui 18 aules per fer les classes correctament, i també les sales necessàries per donar serveis complementaris a tota aquesta tasca tan important que és l’ensenyament a tots els nens i nenes de pàrvuls i primària.