ANGLÈS (NIVELL A2)

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 31-10-2019 Data de finalització 08-01-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres  de 09:15 a 14:15h. Total d’hores 190 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC
– Edat mínima 16 anys
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: 2n d’ESO o equivalent.
– Nivell d’anglès A1

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Anglès A2 Termini d’inscripció 29/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– Fotcòpia DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Còpia titulació acadèmica (mínim 2n d’ESO o equivalent)
– Prova de nivell (www.inlinguacalella.es/test) o certificat d’anglès A1

Més documentació Anglès A2