No hi ha límits, el Servei de Mobilitat Internacional vol arribar al màxim de joves del Maresme

 

En el marc del funcionament del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme el passat dijous 19 de setembre es van trobar 18 professionals de joventut al Consell Comarcal per revisar i actualitzar les informacions i les accions del Servei. La jornada va facilitar un espai de creació i reflexió conjunta. La sessió de treball, va estar dinamitzada per les professionals de Nexes, entitat que gestiona el servei i acompanyada per les professionals del  Servei Comarcal de Joventut del Maresme.

Durant les 4 hores de trobada es va valorar el catàleg d’accions del 2019 per construir entre totes, el catàleg del 2020. En aquesta línia també es van destacar algunes  de les dades i continguts que es el recullen en el darrer informe semestral d’activitat del Servei.

Es van transferir i treballar diferents informacions d’actualitat referents a les oportunitats de mobilitat europea de la comarca com ara el programa de pràctiques professionals TNL, amb l’objectiu de poder formar un grup de joves del Maresme com a candidats/es del programa. L’altre programa destacat és el Cos Europeu de Solidaritat, una nova iniciativa de la Unió Europea amb l’objectiu de crear oportunitats perquè els joves participin com a voluntaris o col·laborin en projectes –en els seus propis països o a l’estranger- que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa.
A més, es van recollir propostes i se’n van auricular de noves en el marc de la promoció d’intercanvis juvenils del Programa Erasmus +. Ara que el servei està consolidat i és referent a la comarca, es vol obrir al màxim de canals de comunicació i cercar noves complicitats entre entitats i agents del territori,  amb un objectiu clar: Fer més accessibles les oportunitats i els recursos que ofereix la mobilitat internacional a tot el jovent del maresme.

La jornada va finalitzar amb un nou repte que esperem, podrà oferir noves possibilitats d’aprenentatge als i les referents de mobilitat internacionals de la comarca. Esperem ben aviat, poder-vos ampliar aquesta informació.