CP ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella, S.L. Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 26-11-2019 Data de finalització 06-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h Total d’hores 880 hores Requisits d’accés

– Està inscrit com a demandant d’ocupació
– Edat mínima 16 anys
– Graduat d’ESO o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2
– Competències bàsiques digitals (prova de nivell)

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 2 Termini d’inscripció 21/11/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Currículum vitae
– Fotocòpia titulació acadèmica (mínim graduat d’ESO o equivalent) o demanar hora per fer la prova de competències clau Nivell 2
– Prova de nivell d’anglès (www.inlinguacalella.es/test) o certificat d’anglès nivell A2

Més documentació Certificat de Professionalitat ADGD0308 Activitats de gestió administrativa