ANGLÈS (NIVELL B1)

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella Adreça c/ Bruguera 269-279 Data d’inici 14-01-2020 Data de finalització 28-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a dijous de 9:15 a 14:15h. Total d’hores 280 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC 
– Edat mínima 16 anys
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim; 2n curs d’ESO o equivalent.
– Nivell d’anglès A2

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Anglès B1 Termini d’inscripció 08/01/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Còpia titulació acadèmica (mínim 2n ESO o equivalent)
– Prova de nivell (www.inlinguacalella.es/test) o certificat d’anglès A2

Més documentació Anglès B1