AODL del Servei d’Emprenedoria

PLA D´ACCIÓ (2015-2020): Pla d´acció de Promoció Econòmica (Servei d´Emprenedoria).


ESTRATÈGIES PRINCIPALS:  • Estratègia 1


Impulsar mesures actives per millorar la qualitat de l´ocupació i augmentar l´ocupabilitat de les persones  • Estratègia 2


Fomentar l´esperit empresarial i la creació d´empreses. Millorar l´adaptabilitat de les empreses, el personal i l´empresariat. Promoure l´economia social i l´auto ocupació.


PLA DE TREBALL (2017-2018): El Maresme, un espai per a les idees, els projectes i la innovació.
Definit a partir de la línia 3 del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic de la comarca del Maresme 2014-2020. Des de finals de l´any 2015 i fins a desembre de l´any 2020 s´està portant a terme aquest pla d’acció, que es vertebra principalment en les següents objectius i projectes:


LÍNIA ESTRATÈGICA 3:


EL MARESME, UN ESPAI PER LES IDEES, ELS PROJECTES I LA INNOVACIÓ


OBJECTIUS ESPECÍFICSPROGRAMAPROJECTES

Objectiu específic 3.1Programa 3.1.1Projecte 3.1.1.1

Disposar d’una xarxa de serveis de teixit productiu local i vivers estructurada, racionalitzada i coordinada comarcalmentEl Maresme Emprèn: Promoure el treball en xarxa a la comarcaXarxa d’Emprenedoria al Maresme


Objectiu específic: Treballar amb la Xarxa Local d’Emprenedoria del Maresme (XEM), Ajuntaments, per tal d’incrementar i millorar les relacions dels diferents serveis d’empresa.


Millorar la coordinació entre els ens a través del nou Servei Itinerant d’Emprenedoria


Objectiu específic 3.2Programa 3.2.1Projecte 3.2.1.1
Fomentar la cultura emprenedora de la innovació, la creativitat, recerca d’empresa entre els estudiantsFoment de la cultura emprenedora a col·lectius vulnerables en especial interès els jovesEmprendre deds de l’escola: Fomentar la cultura emprenedora als joves en general i estudiants, així com millorar les capacitats i competències professionals
Projecte 3.2.1.2
Emprenedoria i Garantia Juvenil: Realitzar sinèrgies entre els joves de garantia juvenil i aquells que volen iniciar un projecte

Objectiu específic 3.3Programa 3.3.1Projecte 3.3.1.1
Estimular i promoure l’emprenedoris i l’autoocupació al MaresmeImpuls i suport a la creació d’empresaAssessorament i acompanyament a les persones emprenedores: Assessorament tècnic especialitzat per donar suport i orientació a la creació d’emrpresa
Projecte 3.3.1.2
Formació de sectors i activitats estgratègiques a la comarca (Clústers emergents): capacitar de les habilitats necessàries i oferir recursos, mitjançant experts en els diferents àmbits de l’emprenedoria i l’empresa
Projecte 3.3.1.1
Formació en sector estratègic per a la internacionalització: Formació i mentoratge de diferents empreses per a què puguin ser autosuficients a l’hora de poder exportar
 
 
 
 2
<p class=