Argentona millora els serveis als infants i adolescents de la Vila

Els ciutadans i ciutadanes, les entitats i l´ajuntament d´Argentona treballem per donar més i millors serveis als nostres infants i joves. Des de l´ajuntament es fa, entre d´altres, amb les activitats del “Centre L´Esquirol” situat a Sant Miquel del Cros.


Ara, hem rebut una important subvenció de més de 12.000 Euros (més de 2.000.000 pessetes) del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per a les activitats d´aquest centre. Aquesta ajuda s´inclou en les subvencions a ajuntaments per als programes en matèria de serveis socials d´atenció a la infància i adolescència.

Això ens permetrà donar més i millors serveis als infants i joves de la Vila.


ANTONI SOY,

Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació