El gerent de l´Agència de Residus de Catalunya proposa Vilassar de Mar com un dels models de recollida selectiva a aplicar a Catalunya

El gerent de l´Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha proposat a l´Ajuntament de Vilassar de Mar, en vistes als resultats de recollida selectiva obtinguts, l´elaboració d´una ponència tècnica on s´analitzi a fons el model de recollida selectiva porta a porta.


Aquest dimecres, el Gerent de l´Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Manel Hernández, ha visitat Vilassar de Mar acompanyat del director de l´àrea municipal, Josep Simó. En aquesta visita, ha proposat a l´Ajuntament de Vilassar de Mar l´elaboració d´una ponència tècnica on s´analitzi a fons el model de recollida selectiva porta a porta, en vistes als bons resultats de recollida selectiva obtinguts. Aquesta ponència es prendrà com a referència en les jornades que es realitzaran a la tardor de 2004 on s´analitzaran quins són els sistemes més adequats per assolir els nivells de recollida selectiva previstos per la Generalitat, l´Estat i la Unió Europea.

L´alcalde, en Pere Almera (PSC), el regidor de medi ambient, en Pep Roig (ERC), i el regidor de planejament urbanístic, en José Vargas (IC-V) han donat ple suport a la iniciativa.

A la reunió, Vilassar de Mar ha proposat un repartiment dels ingressos de la ecotaxa (impost de 10€ per cada tona que no es recicla i que va a abocador) que gratifiqui més als ajuntaments que com Vilassar de Mar tenen alts nivells de recollida selectiva ( 300gr de FORM per habitant i dia, en contra dels 120 gr/habitant i dia que es recull amb contenidor al carrer) amb baixos nivells de contaminació dels materials (8,6% d´impropis, l´ARC considera fins a 20% d´impropis una qualitat acceptable). Concretament s´ha proposat que les compensacions es vegin incrementades a mesura que millora el nivell de recollida selectiva per habitant. L´ARC estudiarà la proposta per incorporar-la el 2005.

Vilassar de Mar també ha fet la demanda d´una planta de compostatge a la comarca, ja que el transport a plantes fora de la comarca incrementa molt el preu de gestió de la fracció orgànica.