Assessorament tècnic

 


 


 El servei d’assessorament i consultoria tècnica per part dels professionals especialitzats del Consell Comarcal del Maresme s’ofereix  a les empreses i entitats del sector educatiu, del sector sociosanitari i del sector de la hosteleria i restauració col·lectiva que es vulguin certificar amb el segell QAI10, en aquest espai trobaran un mitjà per fer-nos arribar aquelles consultes i dubtes principalment relacionats amb: 


a)    Compliment de la normativa vigent. 


b)    Concursos i subvencions publicades.


c)    Recursos i serveis públics disponibles a la comarca: medi ambient i residus, habitatge,consum, serveis socials, educació i joventut, promoció econòmica i salut pública.  


Les empreses certificades poden fer-nos arribar les seves consultes i/o dubtes a través d’aquestes adreces electròniques


 


Un cop rebem la vostra consulta o dubte en un temps breu us donarem resposta.