Assessora’t en transformació digital

S’entén per transformació digital el conjunt d’accions dirigides a l’adequació del model de negoci al nou paradigma digital, aprofitant el potencial de la innovació i la tecnologia, i promovent un canvi cultural en el sí de les empreses.

Els camps que confeccionen i donen nom al procés de transformació digital –no sempre s’ha d’incidir en tots ells- són els següents:
• Robòtica automatitzada
• Simulació
• Sistemes d’integració horitzontal i vertical
• IoT (Internet of things)
• Ciberseguretat
• El núvol
• Impressió 3D
• Realitat augmentada
• Big Data i Data Analytics

La seva aplicació és flexible i transversal dins de la cadena de valor de l’empresa. És a dir, no hi ha un procediment homogeni sinó que es tenen en compte les peculiaritats de cada empresa. Per aquest motiu, l’acompanyament es du a terme de manera individualitzada.

Quan parlem de digitalització ens referim a l’aplicació de tecnologia –a través de maquinària, programes i aplicacions informàtiques- per al tractament digital de la informació i/o l’automatització de processos amb la finalitat d’optimitzar els recursos disponibles per a l’empresa. És una etapa important del procés de transformació digital, i normalment la més visible.

No obstant, abans de l’aplicació del pla de digitalització s’ha de realitzar un pas previ consistent en identificar quins processos s’han d’optimitzar. La diagnosi del grau de digitalització de l’empresa permetrà identificar el punt de partida.

Amb aquest assessorament individualitzat de 15 hores volem incidir en la fase inicial, oferint un servei d’acompanyament per a obtenir una diagnosi del grau de digitalització de cada empresa beneficiària.

Així mateix, una vegada finalitzi l’acompanyament, l’empresa prendrà consciència de la dimensió dels canvis que ha de portar a terme per a que el procés de transformació digital esdevingui una acció estratègica.

El servei estarà disponible a inicis de novembre i l’acompanyament haurà de finalitzar abans del 10 de desembre 2021.