El Consell Comarcal redissenya la seva imatge corporativa

El Consell Comarcal del Maresme estrena imatge corporativa remarcant el seu caire institucional i mantenint la seva fidelitat als trets distintius que l’han acompanyat des del seu naixement: les onades i el blau mediterrani.

La nova aposta gràfica és molt més permeable que la seva antecessora facilitant la seva adaptació als nous requeriments de la comunicació online i, a la vegada, sent més compatible amb els logotips institucionals amb els quals conviu habitualment: ajuntaments, Generalitat i Diputació.

Les onades, que donen identitat al Consell Comarcal des de la seva constitució l’any 1988, continuen ocupant el centre visual de la nova imatge corporativa. Ara queden emmarcades -seguint l’estil de la majoria d’administracions locals i comarcals- en un rombe que s’eixampla simbolitzant l’expansió i el dinamisme de l’administració comarcal.

Una altre dels canvis introduïts és el tipogràfic que remarca clarament el pes territorial del Consell focalitzant la visió en el nom de la comarca. L’aposta del Consell Comarcal del Maresme per ser una administració propera i transparent es recull en la substitució de la caixa alta i la utilització de minúscules. A més, s’abandona la verdana i s’hi incorpora la Work Sans per facilitar la lectura i aportar a la marca un aire més amable i proper.

Aquest és el tercer redisseny que el Consell Comarcal del Maresme fa de la seva imatge corporativa. La primera modificació es va fer el 2003 i la segona el 2012.