El Consell Comarcal reprèn el Programa de la Diversitat al Maresme

Després de l’aturada provocada per la pandèmia, el Consell Comarcal del Maresme torna a oferir als municipis el Programa de la Diversitat, tot un conjunt d’accions encaminades a sensibilitzar la població jove sobre el fet migratori tot fomentant valors com el respecte a les diferències i el diàleg.

El Programa de la Diversitat ofereix un catàleg d’11 sessions en cadascuna de les quals s’aborda una temàtica concreta amb una metodologia que incentiva la reflexió, la participació activa i el debat.

Assumptes com els prejudicis i els estereotips, els conflictes i la seva resolució, els rumors, el dol migratori o el respecte i la tolerància formen part d’aquest Programa adreçat a joves d’entre 13 i 18 anys.

El poden sol·licitar els recursos municipals del Maresme que treballen amb jovent (a excepció de Mataró que ja compta amb un programa propi): instituts, espais o casals de joves, centres oberts….etc.

El Consell Comarcal del Maresme ofereix aquest recurs, que compta amb finançament de la Generalitat i la Diputació, per ajudar els municipis a promoure entre el jovent actituds positives cap a la diversitat cultural i d’oposició a les desigualtats, el racisme i la xenofòbia.

Les sol·licituds es poden fer a través d’AQUEST FORMULARI.