Augmenta en gairebé un 12% la població maresmenca que resideix a l’estranger

 
Les dades del Padró d’habitants residents a l’estranger 2013 indiquen que el nombre de maresmencs i maresmenques que han marxat a altres països per viure-hi ha augmentat en un 11,99%. L’informe fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal a partir de les dades recollides per Idescat, situa el Maresme com la quarta comarca de Catalunya amb més residents habituals a l’estranger.

En els darres 4 anys, el nombre de maresmencs i maresmenques que habitualment resideixen a l’estranger ha crescut en un 67,6%. De les 4.877 persones comptabilitzades el 2009 s’ha passat a 7.213 el 2013. L’increment percentual en el darrer any ha estat de l’11,99%. D’aquestes, 3.547 són homes (el 49,18%) i 3.666 dones (el 50,82%).

Aquestes xifres fan referència a les persones que viuen habitualment a l’estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l’única nacionalitat, i l’últim municipi al qual estan inscrites és del Maresme. Les persones inscrites en el Padró d’habitants residents a l’estranger es consideren veïnes del municipi que figura a les dades de la seva última inscripció només a efectes del dret a vot.

Del total de maresmencs i maresmenques inscrites en aquest cens el 44,23% són nascuts en el país estranger en el qual resideixen en l’actualitat (3.190), majoritariament de l’Amèrica del Sud.  La xifra de persones nascudes a Catalunya puja a 2.923 (el 40,52%).

Gairebé la meitat (el 48,07%) dels nascuts a Catalunya resideixen actualment en països de la Unió Europea. Els principals són: França, Alemanya, Suïssa i Regne Unit.

Les dades desagregades per municipis indiquen que, en relació amb la població empadronada al municipi, Calella és la que té una major proporció de persones vivint a l’estranger (un 2,76% del total). En segon lloc se situa Sant Pol de Mar (2,60%), seguit de Canet de Mar (2,50%), Caldes d’Estrac (2,34%) i Arenys de Mar (2,09%).

Analitzant les xifres per distribució municipal, el major nombre de persones inscrites al Padró d’habitants residents a l’estranger el té Mataró (2.136), seguit de Calella (514), Premià de Mar (511), Pineda de Mar (451) i El Masnou (415).

Respecte al conjunt de Catalunya, El Maresme és la quarta comarca amb més residents habituals a l’estranger, darrera el Barcelonès, el Vallès Occidental i El Baix Llobregat.

 

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: