Bases del concurs de fotografia “La teva imatge pot ser de portada”

1.-Podrà presentar-se qualsevol persona resident a la comarca del Maresme


2.- La fotografia presentada serà a títol personal (persona física)


3.- La fotografia ha de ser representativa d’algun dels 30 municipis del Maresme o d’algun indret, paisatge o panoràmica de la comarca.  En cap cas,  s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor , a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva no s’acceptaran arxius que siguin contraris a la llei vigent.


4.- Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s’acceptaran foto-muntatges.


5.- el nombre de fotografies a presentar per participant està limitat a 1. No s’acceptaran fotografies presentades per persones diferents a l’autor, o que no siguin propietat del mateix.


6.- Les fotografies s’han de presentar en formatg JPG, amb un tamany mínim de 1.024 x 1.024 píxels. El pes de l’arxiu no ha de superar un màxim de 5 Megabytes. S’admetran fotografies a color i en blanc i negre. No s’admetran obres protegides per vidre.


7.-Les imatges s’han d’enviar per correu electrònic a Maresme, Servei d’Emprenedoria a l’adreça: emprenedoria@ccmaresme.cat. L’arxiu d’imatge ha de tenir com a títol el nom de l’autor/a. Cal que en el correu s’indiqui l’indret fotografiat i el municipi al qual pertany.


8.- La data límit d’adminissió de fotografies  és el 15 de novembre de 2012


9.- De totes les fotografies rebudes, se’n seleccionarà una que serà la portada de la cinquena edició de la revista Maresme Comarca Emprenedora (5.000 exemplars distribuïts per tota la comarca).


10.- Participar suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la decisió presa pel jurat que estarà format per cinc persones designades pel Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme


11.- Els/les participants accepten que el Consell Comarcal pugui reproduir en diferents formats tant la imatge guanyadora com la resta de fotografies presentades.