Bases reguladores i convocatòria 2012 de subvencions per a actuacions de foment de l’ocupació

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de desembre de 2012

Bases reguladores i convocatòria 2012, per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col•laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur