Bases reguladores i convocatòria dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, i en nuclis urbans vulnerables. Anys 2012-2013

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de juliol de 2012

Bases reguladores i convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables. Any 2012-2013

Aquests ajuts s’han de destinar a treballs d’obertura de la franja exterior de protecció i de manteniment.