Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 26 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 20 de març de 2012

1.- Presentació del Model d’Agències de Desenvolupament Economic Local, a càrrec del gerent de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, i de la situació actual de les polítiques actives d’ocupació, a càrrec de la Directora General del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.- Les Xarxes de Fibra Òptica i el paper de les administracions locals, a càrrec de l’Associació OPTIXCAT.

3.- Situació del Consell Esportiu del Maresme, a càrrec del President de l’ens.

4.- Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació, modificació i/o derogació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Emissió d’informe, si s’escau, del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2012-2015.

6.- Informes, precs i preguntes