Servei de capacitació de la població estrangera

Més enllà de les accions de capacitació relacionades al coneixement de l’entorn que es promou des del Servei d’acollida itinerant, conjuntament amb el Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) estem realitzant un conjunt d’activitats d’acollida i sensibilització amb l’objectiu de millorar la capacitació de la població estrangera facilitant la seva inclusió social.

Aquestes accions tenen el seu origen en el treball realitzat els anys anteriors en el marc de la taula Dona d’origen estranger.

Serveis per a les dones estrangeres

Xerrada sobre casament precoç i casament forçós

Xerrada sobre coeducació

Xerrada sobre igualtat de gènere

Xerrada sobre violència de gènere

Taller de formació en prevenció de la SIDA

Somriures per la salut

Xerrades del Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra

Serveis per a les persones d’origen estranger (dones i homes)

Taller de prevenció de les drogodependències

Xerrada de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra

Sessió informativa sobre l’homologació i convalidació d’estudis expedits o cursats a l’estranger

Sessió formativa sobre la formació i la inserció laboral

Sessió formativa sobre la legislació en estrangeria