Sessió informativa sobre l’homologació i convalidació d’estudis expedits o cursats a l’estranger

Objectiu

Potenciar l’autonomia de les persones estrangeres (oberta a homes i dones)

Facilitar la seva incorporació al món laboral

Contingut

Diferència entre homologació i convalidació d’estudis

Procediments a seguir per fer els tràmits

Serveis de suport existents per a la realització dels tràmits

En cas que des del CCM prestem el Servei d’Acollida Itinerant, aprofitem la sessió per explicar el seu funcionament

Metodologia

Document de presentació en format de power point

Durada

1 hora

Formadora

Wendy Armengol (Agent d’acollida  del Consell Comarcal del Maresme)

Cost

Assumit per l’entitat en funció dels recursos disponibles