Joves en situació de vulnerabilitat

El Programa Joves en Situació de Vulnerabilitat té de referència la Fitxa 44 (anomenada Joves en Situació de Vulnerabilitat) emmarcada en el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

L’objectiu principal és donar una resposta global d’acompanyament socioeducatiu i de trànsit maduratiu en autonomia i empoderament personal, alhora de construir un projecte de vida estable en termes d’emancipació, habitatge, inclusió social, formació, inserció laboral i d’altres àmbits necessaris pel grup de joves vulnerables vinculats al programa, amb la finalitat que aquests disposin del màxim suport per part dels diferents professionals que vetllen pel benestar del col·lectiu.

A qui s’adreça

Joves en edats compreses entre els 17 i 29 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat, ja sigui Joves Migrats Sols, Joves que es trobin dins el Sistema Públic de Protecció o bé que n’hagin sortit, així com joves en situació de vulnerabilitat que no hagin estat dins el circuit de protecció.

En què consisteix

En el desplegament de professionals de proximitat especialitzats de forma itinerant per facilitar el projecte de vida de les persones joves que es troben en una situació de vulnerabilitat, garantint una atenció individualitzada i acompanyament integral als diversos àmbits de la seva vida.