Contacte del Programa Joves en situació de vulnerabilitat

Coordinador del Projecte: Víctor Bassas

Personal tècnic:
Jordi Azula
Jose Luis Llopis
Marc Calafell
Marta Reina

Jordi Azula: 667182780
Jose Luis Llopis: 667182297
Marc Calafell: 692891333
Marta Reina: 617344637

Drets i Serveis a les Persones

Marta Paset Salichs

FORMULARI DE DERIVACIÓ DE JOVES A AQUEST SERVEI

DADES DEL SERVEI / ENTITAT DERIVANT

DADES DE LA PERSONA JOVE

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT