Exposició: Reptes, Joves del Maresme en els règims de Mobilitat

Vivències de mobilitat

Vuit joves del Maresme que han fet una estada a l’estranger com a turistes, treballadors, estudiants o voluntaris.

No han marxat obligats a cercar feina, ni motivats exclusivament per la idea “romàntica” de voltar món, sinó com una estratègia de millora professional i/o personal que revertirà en el seu futur.

Les seves històries ofereixen una mirada realista de quins són els clar-obscurs que viuen les persones quan s’instal·len en un país estranger.

ADRIÀ

ÀLEX

EVA

JORDI

JÚLIA

JÚLIA

LAURA

MOHA

Mobilitat i canvi

Vídeos que reflexionen sobre l’impacte de la mobilitat a la vida, i ens donen una imatge del sentit de la mobilitat internacional juvenil avui. Els vuit protagonistes parlen de per què van decidir marxar, què han après durant aquesta etapa del seu camí a l’estranger, i com van encaixar en el seu retorn a casa.

El moment de marxar

La decisió de fer una estada a l’estranger sovint acompanya moments de transició en la vida dels i les joves, i s’enfoca com una forma d’adquirir autonomia, i competències valorades en el mercat laboral d’una generació marcada per la globalització.

Aprenentatges

L’aprenentatge és inherent al procés d’adaptació a un entorn que de vegades et rep amb els braços oberts i t’ofereix grans oportunitats, o al contrari, requereix dots de resiliència per aconseguir els objectius plantejats al marxar.

Experiències de retorn

Ells han canviat i el seu entorn també ho ha fet. L’alegria de retrobar als pròxims es barreja amb la necessitat de mantenir la autonomia, i la construcció de plans de futur amb les competències que s’han adquirit durant l’estada fora.

Guia pedagògica

La mobilitat internacional, ens serveix d’excusa per treballar l’educació intercultural que cada cop esdevé més necessària en el nostre món en transformació. La guia inclou una proposta d’activitats que exploren la formació d’identitats i pertinences, i alhora, temàtiques amb un ampli radi d’interès, com les desigualtats en la mobilitat física i social que s’estableixen en funció dels diferents orígens de les persones i grups.

Per fer-ho us proposem tres eixos temàtics:

Interculturalitat


Crèdits de l’exposició

Elaboració: Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
Disseny metodològic i recerca:  Roser Girós
Elaboració de continguts i guia pedagògica: Roser Girós, Consell Comarcal del Maresme i Andrea Sànchez, Nexes 
Il·lustració i maquetació:  Marc Trujillo, il·lustrador
Coordinació: Nati Puvill, Consell Comarcal del Maresme 
Agraïments als participants i autors de fotografies: Adrià Doy, Àlex Oliver, Eva Fancelli, Júlia Crosas, Júlia Porto, Jordi Ardanuy, Laura Conde i Mohamed Driouich