Emergència climàtica

El Consell Comarcal del Maresme va incloure l’amenaça del Canvi Climàtic com una línia estratègica dins del seu actual pla de mandat per donar resposta als reptes que es plantegen des dels informes del Panel Intergubernamental del Canvi Climàtic. En concret, el 1er Informe d’avaluació científica en el Mediterrani de 2019 preveu:

  • La regió mediterrània s’està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana global.
  • L’augment de la temperatura regional serà de 2.2 ºC per al 2040 amb les polítiques actuals.
  • El nivell del mar podria augmentar 1 metre per al 2100.
  • La disponibilitat d’aigua disminuirà un 15%.
  • La demanda d’aliments augmentarà a mesura que disminueixin les collites i el rendiments de la pesca i el bestiar.
  • Els ecosistemes de la regió son dels més afectats del món.
  • La freqüència, intensitat i duració de les onades de calor implicarà riscos per la salut de poblacions vulnerables.
  • Els conflictes per l’escassetat de recursos poden incrementar les migracions a gran escala

ESTRATÈGIA COMARCAL 22-30 DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

L’Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme lliurada per la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Maresme al 2021, identifica les principals vulnerabilitats de la comarca i planteja les accions que cal dur a terme a escala comarcal i municipal per reduir els impactes del canvi climàtic en l’horitzó 2021-2030. La finalitat és acomplir els objectius de la Unió Europea de reducció de les emissions de CO2, incrementar l’ús de les energies renovables i augmentar la resiliència de la comarca als nous escenaris climàtics que es plantegen. 

COMPROMISOS 2030

cloud

Reducció del 67% de les emissions d’efecte hivernacle

Reducció del 33% de l’energia final total respecte 2018

directions_car
autorenew

Increment del 38% d’energia renovable final a 2030

Augment fins al 64% d’energia renovable en el consum d’energia elèctrica

lightbulb_outline
all_inclusive

25% d’autoabastiment d’energia renovable

PRESENTACIONS I JORNADES

Presentació de les mesures per el Maresme.
6 de maig de 2022

Presentació dels resultats de la METACC.
17 de febrer i 17 de març de 2022

Primera reunió del Comitè Científic pel Canvi Climàtic del Maresme. 19 de gener de 2022

Recursos

Amb el suport de: