Canvis en la normativa que regula les activitats d´educació en el lleure

Després d’unes vacances animades pels campaments i els casals d’estiu, estigueu alerta perquè a partir de l’1 de novembre entrarà en vigor el nou Decret que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Les entitats que estiguin pensant ja en la planificació dels casals de Nadal o altra activitat de lleure que tingui més de 4 dies consecutius de durada (2 nits en el cas d’acampades), caldrà que revisin la seva organització per tal d’adequar-la als canvis que introdueix la llei.  

 

Una de les novetats més destacades és que les organitzacions esportives que realitzen accions de lleure s’inclouran també en aquest marc legal, i hauran de complir-lo en tots els aspectes a excepció de la titulació dels monitors, que continua estant acreditada per les institucions del món de l’esport. Altres aspectes que es revisen és la ratio mínima de dirigents. De fet, la nova llei vol assegurar que el grup encara que sigui petit no es quedi mai amb un sol responsable, i que els participants menors de 3 anys tinguin un nombre d’educadors més adaptat a les seves necessitats, essent de 1-8 enlloc d’1-10.  

Hi ha altres qüestions que els que porteu anys en el lleure també caldrà que actualitzeu (com les cobertures de l’assegurança, el contingut de les fitxes de salut, etc.). En tot cas, tant pels nous com pels antics, la Direcció General de Joventut portarà a terme sessions informatives de les quals farem ressò. També tenim el correu electrònic elbuscador@ccmaresme.cat a la vostra disposició per resoldre dubtes i anirem actualitzant la informació disponible a través de la nostra web.