Recursos locals de Vilassar de Mar en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}
Escola Bressol Municipal
93 759 36 62
Avda. Arquitecte Eduard Farrés
 
a8046153@xtec.cat


-{N}ESCOLES{N}
Pérez Sala
93 759 08 90 / 93 759 08 90
Avda. Montevideo, 40
 
a8026749@xtec.cat

Escola del Mar
93 759 08 90 / 93 759 08 90
Jeroni Anyé i casanovas, s/n
 
a8040060@xtec.net

Vaixell Burriac
93 759 01 85 / 93 759 84 67
Avda Arquitecte Eduard Farrés, 81
 
a8041696@xtec.net

Pla de l’Avellà
93 759 84 66 / 93 759 26 16
Avda. Burriac, 33
 
ceip-pladelavella@xtec.cat

Els Alocs
93 754 20 15 / 93 754 20 15
Torrent d’en Cuyàs, 1-29
 
a8058374@xtec.cat

La Presentació de la Mare de Déu
93 759 16 87 / 93 759 16 87
Avda. Montevideo, 14
 
a8026762@xtec.cat


-{N}INSTITUTS{N}
Vilatzara
93 750 07 08 / 93 750 07 77
Avda. Arquitecte Eduard Farrés, 101
 
a8057254@xtec.net

Pere Ribot
93 750 07 08 / 93 750 07 77
Santa Eugènia 62
 
a8057254@xtec.net


-{N}ESPLAIS{N}
Intayllu
C/Santa Eulàlia, 39 (temporal)
 
aeintayllu@esclotes.org


-{N}LUDOTEQUES{N}
Tucutuc
93 750 65 47
C/Quatre Camins 11-15
{E}tucutuc@entorn.cop{|}tucutuc@entorn.cop{E}


-{N}PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}PIJ{N}
93 750 16 53
C/Sant Jaume 18
 
pij@vilassardemar.cat


-{N}CAP{N}
93 754 06 42
C/Santa Maria 59-79


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}
EAP Masnou{n}
93 540 11 18 / 93 555 18 11
C/LLuís Millet (EL Masnou)
{E}eap-elmasnou@xtec.net{|}eap-elmasnou@xtec.net{E}
{.C}

2.1-. detecció de necessitats infantils


Per poder detectar possibles situacions de risc, cal tenir clars quins punts es consideren claus i/o mínims pel correcte desenvolupament dels infants i adolescents. En aquest sentit aquestes llistes són unes guies que poden donar una mica de llum a la detecció de possibles situacions de maltractament.

Necessitats infantils (Veure Annex 1 i 2)

Necessitats físiques:
1.Alimentació, vestit adequat, higiene i son

-2.Protecció de riscos reals i integritat física

-3.Cura adient pel manteniment o el restabliment de la salut.

Necessitats cognitives:
1.Activitat física exploratòria i estimuladora. Estimulació sensorial. Provisió de noves experiències.

-2.Estimulació del desenvolupament evolutiu.

-3.Comprensió de la realitat i dels aprenentatges no formals, mitjançant l´observació i l´activitat conjunta amb l´adult.

-4.Formació i educació integral

Necessitats emocionals i socials:
1.Interacció espontània i gratificant amb les figures parentals.

-2.Seguretat emocional; recolzament i seguretat emocional en la relació amb els pares.

-3.Afecte i aprovació.

-4.Disposició de models adults d´actuació i de imitació sans i accessibles.

-5.Disposició de figures d´autoritat adients. Disciplina, guia i orientació de la conducta del nen/a.

-6.Control consistent i adient a l´edat.

-7.Ensenyament adient i progressiu per tal de desenvolupar els límits adaptats al comportament.

-8.Ajut per l´adquisició d´hàbits de conducta personal i social.

-9.Transmissió de valors.

-10.Disposició d´una xarxa de relacions socials, lúdiques i d´interacció amb l´entorn.

-11. Participació i autonomia progressives. Oportunitat i reforç per l´adquisició gradual de l´autonomia.

-12.Ajut per la resolució de problemes en la socialització.

-13.Protecció i resposta adequada davant de les pors subjectives del menor.

 

Recursos Locals en matèria d’infància i adolescència a la comarca del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme oferix el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) que atén usuaris de tota la comarca exceptuant els residents a Mataró.

La informació relativa als recursos locals que trobareu en aquesta pàgina són els que han facilitat els ajuntaments de cada municipi
  


 

Recursos locals de Cabrils en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}{.C}ESCOLES BRESSOL{N}:
{N}Llar d’infants Rosa Aymerich{N}
93 753 18 56
c/ Emilia Carles, 22-24
{E}eeirosaymerich@hotmail.com{|}eeirosaymerich@hotmail.com{E}


-{N}ESCOLES{N}:
{N}Escola L’Olivera{N}
93 750 80 60
Avda. de les escoles, 20
{E}ceipolivera@xtec.cat{|}ceipolivera@xtec.cat{E}

{N}Escola Mas Maria{N}
93 753 92 82
Av. de les Escoles, 6-8
{E}a8061762@xtec.cat{|}a8061762@xtec.cat{E}


-{N}INSTITUTS{N}:
{N}Institut Cabrils{N}
93 753 99 77
C/ Mas Maria, s/n
{E}iescabrils@xtec.cat{|}iescabrils@xtec.cat{E}


-{N}CENTRES CÍVICS{N}:
{N}La Fàbrica{N}
93 753 01 57
c/ Domènec Carles, 21
{E}cultura.cabrils@diba.cat{|}cultura.cabrils@diba.cat{E}


CASALS NFANTILS{N}
{N}Casal d’estiu infantil i juvenil{N}
93 753 01 57
c/ Domènec Carles, 21
{E}pij.cabrils@diba.cat{|}pij.cabrils@diba.cat{E}


-{N}CASALS DE JOVES{N}
{N}L’Altell{N}
93 753 01 57
c/ Domènec Carles, 21
{E}altell.cabrils@diba.cat{|}altell.cabrils@diba.cat{E}


-{N}PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}PIJ Cabrils{N}
93 753 01 57
c/ Domènec Carles, 21
{E}altell.cabrils@diba.cat{|}altell.cabrils@diba.cat{E}


-{N}ESPLAIS{N}
{N}Agrupament Escolta Montcabrer{N}
659 23 80 75 // 676 81 81 46
Av. Zona esportiva, s/n
{E}aemontcabrer@hotmail.com{|}aemontcabrer@hotmail.com{E}


-{N}CAPS{N}
{N}CAP Cabrils{N}
93 750 74 10
c/ Lluís Colmenar, 2
{E}cabrils.sanitat@gencat.cat{|}cabrils.sanitat@gencat.cat{E}


-{N}ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA{N}
{N}L’Estudi{N} (Reforç Escolar)
93 753 28 38
Emilia Carles, 9


-{N}RECURSOS PRIVATS{N}
{N}Larchmont Language Center{N}
93 750 87 72 / 655 83 45 76
c/ Domènec Carles, 8 bxs.
{E}info@larchmont.es{|}info@larchmont.es{E}

{N}Club Esportiu La Llobera{N}
93 753 05 04 / 649 14 67 92
c/. Pollancres – c/ Quatre Camins
{E}info@tenislallobera.net{|}info@tenislallobera.net{E}

{N}Club Tenis Cabrils{N}
93 753 22 57
c/ Piscina, 6
{E}ctcabrils@ctcabrils.com{|}ctcabrils@ctcabrils.com{E}

{N}Club Esportiu Cabrils{N}
93 750 75 65
Av. Zona Esportiva, s/n
{E}lluiscabrils@hotmail.com{|}lluiscabrils@hotmail.com{E}{.C}

Avaluació i seguiment del Protocol Comarcal d’Infància en Risc del Maresme
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL COMARCAL D’INFÀNCIA EN RISC AL MARESMEEls membres de la Plataforma comarcal es reuneixen com a mínim dues vegades a l’any amb l’objectiu d’avaluar el funcionament del protocol i proposar accions a la XIAF per millorar el seu funcionament i per pal·liar les necessitats que es detectin des de l’observatori.


Les seves funcions específiques són:
  • Analitzar les dificultats sorgides quan s’activen els circuits del protocol

  • Fer els informes corresponents proposant les millores pertinents

  • Demanar la informació necessària per poder completar la diagnosi comarcal als diferents serveis.

  • Determinar les necessitats de formació de la xarxa i organitzar-les.

  • Establir comissions de treball per diferents temes relacionats amb infància en risc.
OBSERVATORIL’Observatori té una funció diagnòstica i informativa que permet conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.


Des de l’Observatori, es recullen les dades dels indicadors comarcal que serveixen per diagnosticar la situació de l’atenció a la infància en risc a la comarca del maresme i planificar les accions dirigides a compensar les situacions més problemàtiques.


Les seves funcions específiques consisteixen en:  • Establir els indicadors que es considerin més adequats

  • Establir com han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar

  • Fer el tractament estadístic de les dades

  • Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina web del protocol.

  • Proposar actuacions de millora de la plataforma comarcal.