Inici Subvencions i Ajuts Ajuts sectorials

Ajuts sectorials

Ajuts per a sectors econòmics

MODA: Subvenció en transformació digital i per millora de la sostenibilitat i circularitat de la moda catalana

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de la moda
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

Aquesta línia s’adreça a les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda. Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura,
òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
Descripció:
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech).

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Les actuacions subvencionables tals com:

– Auditories i implementació d’eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
– Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
– Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica.
– Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
– Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
– Creació de solucions digitals per a l’empresa.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l’aplicació de solucions digitals.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

Programa 9. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.
Es vol donar suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat. Són actuacions subvencionables:

– Consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació en els àmbits de:
– Disminució de l’impacte ambiental (petjades de CO2, hídrica,.)
– Traçabilitat i transparència
– Economia circular
– Eficiència energètica
– Logística
– Gestió de estocs
– Generació de residus
– Compra i implementació d’eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat
– Contractació de consultors i consutores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation

En ambdós casos, no seran subvencionables despeses com la publicitat, manteniment web, dominis o llicències de software.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial

La inversió mínima és 2.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros.

El procés d’atorgament serà el de concurrència competitiva.

Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

ARTESANIA: Subvenció en transformació digital, comercialització, promoció i difusió, i actuacions de consolidació d’estructura

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen per empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014.
S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall i l’artesania alimentària.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de l’artesania, per a potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotantla d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 7. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana:

– Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.

– Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.

– Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Inversió mínima de 1.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

El procediment de concessió és per concurrència competitiva i s’han d’obtenir un mínim de 40 punts (màxim 100 punts).Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

COMERÇ I SERVEIS: Subvenció en transformació digital i per obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen com a empreses de serveis les que desenvolupen una activitat tal com tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars, cafeteries i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering i agències de viatges detallistes.

S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis.

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 3. Suport en el procés de transformació digital de les empreses per a empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals que tinguin com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Es podran subvencionar les següents actuacions:
Webs personalitzades.
Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital
Creació de pàgines web a partir d’un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida a l’establiment físic.
Digitalització del punt de venda a peu de carrer (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, …)
Contractació o realització de projectes d’estratègia digital
Projectes o estudis de consultoria digital.

Inversió mínima 1.000 euros, i se subvenciona un 50% amb un màxim de 5.000 euros.
El procediment de concessió és per concurrència no competitiva.

Programa 4. Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. Es diferencien dos àmbits de subvenció:

Àmbit 1. Recuperació de locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Es contemplen les actuacions de la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2. Reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers
5 anys).
Es contemplen les actuacions de reformas d’obra menor a l’establiment (no maquinària ni mobiliari) per als comerços a peu de carrer, i les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra d’un camió botiga (titularitat mínima 5 anys).

Inversió mínima pels dos àmbits és de 3.000 euros.

El procediment de concessió és per ordre cronològic de sol·licitud.Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat