Inici Subvencions i Ajuts Ajuts sectorials

Ajuts sectorials

Ajuts per a sectors econòmics

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Pagament únic per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música
Adreçat a persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música
Descripció: El pagament únic és de 750 euros, i els beneficiaris han de complir els següents requisits principals:
– Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el RETA, o per compte d’altri en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
– Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
– Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra amb la mateixa finalitat i es donarà preferència als beneficiaris amb menys ingressos.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 03 de març 2021 (09:00H) fins 09 de març 2021 (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució TSF/547/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajuts per compensar les pèrdues dels aforaments en espais escènics i musicals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per compensar les pèrdues per la
reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionadaper la COVID-19, per al període 2020-2021
Adreçat a espais escènics i musicals: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics
Descripció: Aportació de 600 a 10.000 euros per a cada representació o actuació, que s’abonarà en un únic pagament.

El període subvencionable és del 16 d’octubre 2021 fins el 31 de maig de 2021.

El procediment és per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de desembre 2020 fins 03 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució CLT/3058/2020 (i posterior convocatòria Resolució CLT/3161/2020)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR TURISME: Ampliació pressupostària de l’ajut extraordinari a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Adreçat a guies de turisme de Catalunya habilitats | Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural | Agències de viatges | establiments i activitats d’interès turístic
Descripció: L’ampliació pressupostària suposa que els beneficiaris que van sol·licitar l’ajut però que no la van rebre per exhauriment de pressupost, ara hi podran optar sense fer cap altre tràmit.

Recordem que l’import s’estableix segons el beneficiari de l’ajut:
– Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
– Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, la quantia quedarà articulada en dos trams:
– Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros-
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de febrer 2021 fins a exhauriment de pressupost
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ EMC/350/2021 (bases de la Resolució EMC/3015/2020)
Enllaç: –

SECTOR EDUCACIÓ I LLEURE: Ajut extraordinari en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a entitats, empreses, associacions, federacions, centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l’activitat a Catalunya
Descripció: Consisteix en un pagament únic de 1.500 euros o 2.500 euros segons el beneficiari que especifica a la Resolució.

Són compatibles amb qualsevol altre ajut, prestació o subsidi i s’atorga per concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 16 de febrer 2021 (09:00H) fins 3 de març 2021 (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ TSF/348/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses de funcionament per a sales de música en viu (programació estable)

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a persones físiques i jurídiques, i les entitats
privades sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu de caràcter professional ubicades a Catalunya.
Descripció: La despesa mínima ha de ser de 4.000 euros i màxim 200.000 €.

Per veure què correspondria segons la grandària de la sala, mirar la taula que apareix a l’article 5 (Quantia) de la Resolució.

Les despeses subvencionables són les següents:
– Despeses de personal de la persona sol·licitant.
– Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i
associacions professionals.
– Despeses d’estructura de la sala amb programació estable de música en viu (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).
– Despeses relacionades amb l’adaptació de la sala amb programació estable de música en viu als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament necessaris per separar espais i combatre l’expansió del virus).
– Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació.
– Les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala relatives al període subvencionable. En queden excloses les despeses de difusió i comunicació vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT.
– La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor fins a un màxim de 4.000,00 euros.

Totes les despeses que s’han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública.

No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 10 de març 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/203/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA, ARTESANIA I MODA: Ajut per les despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i
tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Adreçat a fundacions, associacions, federacions i confederacions de les entitats que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana
Descripció: La quantia és de màxim 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Es subvenciona el 100% de les despeses: lloguers, quotes de
préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

El període subvencionable és del 07 de gener 2021 a 30 de juny 2021.

Incompatibilitat amb les ajudes rebudes per la mateixa finalitat per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals, però compatible amb les que concedeixin altres entitats, sempre i quan no superin el 100% del cost de l’activitat.

Les entitats han de mantenir l’activitat fins a 31 de desembre 2021
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 24 de febrer 2021 fins 05 de juliol 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:RESOLUCIÓ CLT/288/2021
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR OCI, ENTRETENIMENT I ESPORT: subvencions per a parcs infantils i activitats d’oci nocturn (segona convocatòria)

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i d’oci nocturn (2a convocatòria)
Adreçat a parcs infantils privats i establiments d’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, discoteques de joventut i karaokes)
Descripció: Els imports es destinaran a aquells sol·licitants que no hagin rebut cap ajuda abans pels següents imports:
Parcs infantils privats: aportació de 6.000 euros.
Establiments d’oci nocturn: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, discoteques de joventut i karaokes: l’aportació variarà en funció del nombre de treballadors. Per a negocis amb menys de 10 empleats, l’aportació serà de 5.000 euros, i per als establiments amb més de 10 treballadors, de 15.000 euros.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Properament es podrà tramitar la sol·licitut
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució (en base a la Resolució SLT/2700/2020)
Enllaç: Canal Empresa