Inici Subvencions i Ajuts Ajuts sectorials

Ajuts sectorials

Ajuts per a sectors econòmics

(Nova convocatòria) Subvenció de les despeses financeres dels préstecs per liquiditat ICF per a empreses i entitats culturals

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense
ànim de lucre que hagin obtingut un dels préstecs demanat al 2020, corresponents al tram ICF Cultura Liquiditat
Descripció: La subvenció consisteix en subvencionar el 100% dels interessos incorreguts en la formalització d’un préstec per liquiditat de l’ICF.
El període de meritació dels interessos és d’un any des de la formalització del préstec. Una mateixa empresa o entitat pot sol·licitar la subvenció per a un mateix préstec en diverses convocatòries, amb un límit màxim de 12 quotes mensuals.

L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no pot superar els 200.000,00 euros.

La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit suficient en el moment de la resolució de la concessió, que es farà durant l’any 2022.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Des del 25 de novembre del 2021 fins el 31 de gener 2022, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1360/2021)
Enllaç: