Contacte Cultura

Olga Lara

93 741 16 16 (centraleta)

Drets i Serveis a les Persones | Educació, Cultura i Joventut

Montserrat Sanllehy

Contacte de l’Oficina comarcal d’informació al consumidor (OCIC Maresme)

Consulta on-line

Podeu enviar la vostra consulta a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC Maresme) enviant el següent formulari:

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Contacte del Programa Suport d’Ocupació Juvenil del Maresme

Francesc Cayetano

Silvia Clopés

Cristina Notario

Francesc Cayetano – 674011473

Silvia Clopés – 673643860

Cristina Notario – 687267091 –

Desenvolupament Econòmic

Anna Climent

Formulari de sol·licitud d’atenció individual

al programa Suport d’Ocupació Juvenil

Click or drag a file to this area to upload.

DADES DE L'ENTITAT QUE RECOMANA L'ATENCIÓ (si és el cas)

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament: Consell Comarcal del Maresme Finalitat del tractament: L’ objectiu principal del programa és proporcionar atenció directa i personalitzada a joves per aconseguir la seva reincorporació a itineraris formatius o l’accés al mercat laboral, prioritzant les persones joves amb risc d’abandonament prematur dels estudis. Termini de conservació: Disposició de les Taules d’Avaluació Documental. TAAD núm. 743 Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a dpd@ccmaresme.cat Informació addicional ampliada a POLITICA DE PRIVACITAT

Contacte Servei de Menjador Escolar

Yolanda Ascasso

93 741 11 65

Olga Lara

Drets i Serveis a les Persones | Educació, Cultura i Joventut

 Montserrat Sanllehy

Joventut – Contacte

Nati Puvill i Verònica Pérez

Tel: 937411616 – ext: 408 i 416
Mòbil: 677782550

Drets i Serveis a les Persones | Educació, Cultura i Joventut

Montserrat Sanllehy

Joventut

Observatori de Desenvolupament Local – Contacte

Alicia Consegal

93 741 16 16 ex.409

Àrea de Desenvolupament Econòmic | Teixit Productiu

Anna Climent

Gerència

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Si no heu trobat les dades que necessiteu o voleu ampliar la informació dels estudis que realitza l’Observatori de Desenvolupament del Consell Comarcal del Maresme, podeu enviar la vostra sol·licitud mitjançant aquest formulari:

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Contacte Educació i formació

Olga Lara

93 741 16 16 (centraleta)

Drets i Serveis a les Persones | Educació, Cultura i Joventut

 Montserrat Sanllehy

Contacte del Programa Joves en situació de vulnerabilitat

Jordi Azula
Jose Luis Llopis
Marc Calafell
Marta Reina

Jordi Azula: 667182780
Jose Luis Llopis: 667182297
Marc Calafell: 692891333
Marta Reina: 617344637

Víctor Bassas

Drets i Serveis a les Persones | Drets i Serveis Socials

Montserrat Sanllehy

FORMULARI DE DERIVACIÓ DE JOVES A AQUEST SERVEI

DADES DEL SERVEI / ENTITAT DERIVANT

DADES DE LA PERSONA JOVE

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT