e-NOTUM

l’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificcions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics tant a ciutadans com a empreses.

ACCEDIR A LES


NOTIFICACIONS


ELECTRÒNIQUES
L’e-NOTUM permet al ciutadà:  • Conèixer el dipòsit d’una notificació per correu electrònic i/o SMS  • Llegir el contingut de les notificacions i obenir una còpia impresa  • Rebutjar una notificació abans d’obrir-la  • Veure la llista de notificacions dipositades i l’organisme emissor  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l’acceptació o rebuig…etc)

L’e-NOTUM permet a les administracions:


  • Dipositar notificacions per als interessats tant pe via au`tomàtica (integració de sistemes d’informació), com mitjançant pantalles web.

  • Conèixer els canvis d’estat de les notificacions

  • Oferir l’accés a les notificacions als interessats a través del propi portal web o a través de l’espai habilitat pel Consorci AOC.

Oferta de formació per a 2011

consulteu també els cursos de formació en el lleure que organitzen els ajuntaments i que han estat recollits per l’Oficina de serveis a la joventut:

 

4. Entitat col·laboradora del Consorci AOC en la gestió de subvencions


El Consell Comarcal col·labora amb el Consorci AOC en la gestió de les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca en les convocatòries anuals de subvencions als ens locals per a la participació en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC.

La nostra tasca és revisar la justificació de les despeses incorregudes en els projectes subvencionats i avaluar-ne la correcta execució i implantació.

Els ajuntaments han de justificar la despesa a través de l´EACAT mitjançant els models estàndard de certificació de la despesa. Aquest procediment es detalla en {h}aquest enllaç{|}http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SUBVENCIONS/Justificació-de-subvencions-per-part-dels-ajuntaments

Què és un certificat digital?


Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l´utilitzin una sèrie de manifestacions que s´hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L’ús del certificat digital garanteix:
La identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.


-La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.


-El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.


-La confidencialitat de l’enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

El certificat digital està format per un conjunt de requisits:

Certificat digital = (clau pública del titular+dades del titular) signat per l’entitat de certificació.
Conté a més:


-Les dades identificatives del certificat.


-Les dades identificatives del posseïdor del certificat.


-L´algorisme de signatura (nombre informàtic)


-Les dades d´identificació de l´entitat certificadora.


-El període de validesa del certificat.


-La clau pública.


-La signatura de l´entitat certificadora.

CATCert emet certificats digitals per a les administracions públiques catalanes, permetent assegurar la identitat de treballadors públics, programari, aplicacions i servidors.

En relació a la signatura que els certificats personals generen, la Llei 59/2003 de signatura electrònica reconeix tres tipus de signatura electrònica, en funció del certificat digital que la genera: signatura ordinària, signatura avançada i signatura reconeguda, aquesta última equiparada a la signatura manuscrita.

Els certificats personals de CATCert de classe 1 continguts en un xip criptogràfic, generen signatura reconeguda, el nivell més alt de seguretat i l´idCAT genera signatura avançada.

Jornada: Avancem cap a l’administració electrònica

Heu de confirmar la vostra assistència a:  
earanda@ccmaresme.cat o  
jordi.doria@ccmaresme.cat

PROGRAMA {.C}9.00h.- Benvinguda i presentació
-9.15h.- Presentació dels serveis CESICAT. Vía Oberta: Compartim dades entre les administracions. A càrrec d’Administració Oberta de Catalunya.
-10.15h.- El portal EACAT per a la relació entre els ens locals. E-NOTUM: servei de notificacions electròniques. Ponència a càrrec de l’Administració Oberta de Catalunya
-11.00h.- Pausa-cafè
-11.30h.- Xarxa Oberta de Catalunya. Ponent: Consorci itCAT
-12.00H.- Xarxa de Banda Ampla del Maresme. Ponent: Consell Comarcal del Maresme
-12.30h.- Contractació dels serveis de telecomunicació per als ajuntaments del Maresme 2011-2012
-13.15h.- Final de la jornada.

Data: 2010-10-29

Lloc: Maresme Centre de Negocis (Passeig del Callao s/n de Mataró)

Autoliquidació d’ingressos comarcals

En aquesta pàgina trobareu el model oficial d’autoliquidació d’ingressos comarcals.
Us el podeu descarregar en dos formats: doc i PDF{.q} 
Autoliquidació d’ingressos comarcals. Pagament del 100% del curs


– 
Autoliquidació d’ingressos comarcals. Pagament del 50% per a aquelles persones que resideixin a la comarca del Maresme i acreditin estar a l’atur {.q}

Informe de l’Administració Electrònica del Maresme

 


Podeu accedir a les conclussions de l’Informe de l’Administració Electrònica del Maresme CLICANT AQUÍ

Seu electrònica – Ajuda

Avisos de seguretat


El primer cop que entris a alguna de les opcions de “Seu Electrònica” del web municipal et pot aparèixer un missatge similar a aquest:


Missatge que apareix amb el navegador Mozilla Firefox:


 
Missatge que apareix amb el navegador Internet Explorer:


 


No es tracta de cap virus, per tal de millorar la seguretat el web incorpora un certificat de l’Agència Catalana de Certificació i la majoria de navegadors no el reconeixen, i per això mostren aquesta mena d´avís.


Fent clic a la opció “Entenc els riscos” o “Vaya a este sitio web (no recomendado)” del missatge que mostra el navegador pots afegir una excepció que et permetrà evitar-lo en futures visites.


Pots obtenir més informació sobre com ajustar el teu navegador,  Firefox, Internet Explorer o Chrome, als següents manuals de l’Agència Catalana de Certificació:


Manuals, guies i documentació > Manuals > Procés de configuració per a l’ús del certificat segons navegador


Anar a la Seu Electrònica de Consell Comarcal del Maresme