Com millorar la gestió del pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions d’ús municipal:menjadors socials i escolars, equipaments esportius i sociosanitàris.

Inscripcions obertes

Objectius Donar eines per dissenyar, valorar o contractar un Pla de neteja i desinfecció que garanteixi la higiene d’instal·lacions, estris i equips. Referència Millorar pla de neteja Públic Tècnics municipals que realitzin funcions de control i supervisió de personal i/o d’empreses de neteja d’instal·lacions municipals. Modalitat Presencial Horari 10h a 13h Hores 3 Dates: Dimecres dia 20 de novembre de 2013. Lloc El curs es farà al Centre Cívic Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada 5 de Mataró) Població Mataró Dates d’inscripció 2013-10-28 Data fi d’inscripció 2013-11-17 Nombre de places Mínim de 15 i un màxim de 30 Requisits d’accés Per ordre d’inscripció. Com s’ha de fer la inscripció Podeu accedir al formulari d’inscripció a través de: Cost El preu públic d’aquest curs és de 37,5 euros, segons Ordenança nº 22 reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme. Forma de pagament El Consell Comarcal farà arribar a les persones inscrites els documents necessaris per poder efectuar el pagament del curs. Entitat que realitza la formació Servei de Salut pública-Maresme Capacita, Consell Comarcal del Maresme. Contacte

Consell Comarcal del Maresme: Maresme Capacita: 93 741 11 75 maresmecapacita@ccmaresme.cat
i servei de Salut Pública:  93 741 16 28   salutpublica@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme