Comencen les obres de construcció del nou edifici de Via Pública de Mataró

Aquesta setmana, del 21 al 25 de juliol, l’Ajuntament comença les obres de construcció de l’edifici que allotjarà les dependències de l’Àrea de Via Pública, que tindrà una sola planta d’alçada i estarà situat a l’extrem oest del nou Parc Central, entre la plaça Granollers i el carrer Pirineus.


Les obres, que tenen un termini d’execució de 15 mesos, van ser adjudicades a l’empresa Proinosa i tenen un pressupost de 2.974.854 euros.

En el solar on s’aixecarà l’equipament, l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA està construint actualment l’aparcament subterrani públic del Camí de la Geganta, que tindrà accessos independents als de l’edifici de Via Pública. El projecte d’obres ara iniciat inclou també la urbanització dels entorns de l’equipament amb l’objectiu de deixar-lo integrat en el nou parc Central.

El projecte del nou edifici va ser modificat en relació al que es va presentar inicialment, quan havien de començar les obres de l’aparcament, atenent a les al·legacions de la Federació d’Associacions de Veïns, l’Associació de Veïns Nova Mataró i el grup municipal d’IVC.

Es va reduir, a petició d’aquestes entitats, la superfície ocupada del nou Parc Central, de manera que l’entrada a peu al gran pulmó verd de la ciutat des de la plaça Granollers es veu beneficiada. Això serà possible gràcies a l’ampliació de la planta subterrània (-1), on estaran situades les dependències destinades a vestidors (8), dipòsit de detinguts (7 cel·les + 1 per a menors) i aparcament de la Policia Local.

L’aparcament tindrà 53 places per a vehicles i 32 per a motos. Per altra banda, en aquesta planta subterrània, que ocuparà 3.040 m2, també hi ha la sala de ressenyes, identificacions i reconeixements, el laboratori i l’armer, i es farà una reserva d’espai per a construir en un futur una galeria de pràctica de tir.

A la planta baixa de l’edifici (1.747,78 m2) hi haurà les oficines d’atenció al públic, el Servei de Mobilitat i el Servei de Protecció Civil, juntament amb l’arxiu, els despatxos i sales de reunions corresponents als diferents serveis de l’Àrea de Via Pública. A més, s’hi construirà una sala d’actes polivalent amb un accés independent a la resta de les dependències, de manera que siguin possibles d’altres usos. Per altra banda, s’ha fet una reserva d’espai que s’ha ofert a la Guàrdia Civil per a que mantinguin a Mataró el servei de Control d’Armes, que actualment està provisionalment a Calella.

Accessos i equipaments totalment independents

L’entrada principal a l’edifici a peu estarà situada a la façana de l’edifici que està encarada a la plaça Granollers. Però s’han dissenyat dues entrades més independents per facilitar el trànsit dels diferents usuaris. Així, mentre el públic entrarà per aquesta porta principal, els policies locals hi accidiran per una porta situada a la façana que dóna directament al nou Parc Central i també hi ha un tercer accés des del carrer Pirineus per al personal de l’Àrea de Via Pública.

Pel que fa als accessos per a vehicles, la rampa d’entrada i sortida dels vehicles de la Policia Local està situada al carrer Pirineus, mentre que les tres rampes d’entrada i sortida a l’aparcament públic que estarà a les plantes –2 i –3 estan situades al Camí de la Geganta. En concret, hi ha una sortida d’aquest pàrquing i dues entrades, una a cada banda del Camí de la Geganta.

Per raons de seguretat, l’edifici de Via Pública i l’aparcament estan concebuts com a equipaments independents, de manera que els dos aparcament no es comuniquen ni interiorment ni exteriorment i els respectius conductes de ventilació i serveis són totalment diferents.

El dipòsit de la grua: trasllat al setembre

Donat que les obres de l’aparcament estan força avançades, el primer servei municipal a traslladar-s’hi serà el dipòsit de la grua, que entrarà en funcionament aquest mateix 1 de setembre.

Així, els ciutadans que hagin de passar a recollir els vehicles que hagi estat enretirats del carrer per la grua a partir d’aquesta data hauran d’anar al nou edifici (i no pas al local del carrer Franquesa i Sivilla, 26).

Per altra banda, està previst que l’aparcament públic pugui entrar en funcionament aproximadament un mes després, és a dir, a l’octubre.