El programa informàtic Laia de l’Ajuntament de Mataró rep una menció especial dels premis SI-Local 2003

El passat dimecres, 16 de juliol, la Generalitat de Catalunya va fer una menció especial en els premis SI-Local 2003 al programa informàtic Laia promogut pel TecnoCampusMataró. El jurat va voler reconèixer i deixar constància del futur que té aquest programa.


El programa Laia el va posar en marxa l’Ajuntament el passat mes de març i té com a finalitat millorar la coordinació i la gestió interna de les actuacions a la via pública que demanen entitats públiques o privades amb l’objectiu que aquestes afectin el menys possible a la mobilitat de persones i vehicles a la ciutat.

El programa Laia és, en definitiva, una eina informàtica al servei de l’Administració local que pretén millorar la qualitat de la gestió de les incidències al carrer.

Premis SI-Local

Els premis SI-Local 2003 van adreçats a les diputacions, consells comarcals i ajuntaments catalans que durant l’any 2003 han fet una millor aplicació de les tecnologies de la societat de la informació.

Aquests premis, que són una iniciativa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, volen sensibilitzar als ciutadans i al conjunt de les administracions locals sobre la importància de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en la seva aplicació dins l’àmbit local.