Comitè científic per a l’adaptació del Maresme al canvi climàtic

DADES PERSONALS

Facebook, twitter, instagram, linkedin……….

PERFIL PROFESSIONAL

En cas de no treballar actualment, indiqueu les dades del treball anterior

TRACTAMENT DE DADES

El Consell Comarcal del Maresme, com a responsable del tractament, recull mitjançant aquest formulari les seves dades personals sota la base jurídica del seu consentiment, segons l’art. 6.1a del RGPD (UE) 2016/679. La finalitat del tractament és la de gestionar el programa “Mesa Territorial per l’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC)” , formar un comitè científic i crear i analitzar un mapa d’actors. Les seves dades seran cedides a l’entitat “CREAF (centre de Recerca d’Ecologia i Aplicacions Forestals) amb l’única finalitat de la gestió del projecte, no hi haurà cessió internacional de les seves dades. El període de retenció de les dades serà el legalment establert. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i altres dirigint la seva petició a metacc.maresme@ccmaresme.cat o dpd@ccmaresme.cat, així com presentar davant l’Autoritat de Control competent la reclamació que estimi oportuna. Per a més informació, visiteu la nostra política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT