COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/competencies-digitals-basiques/3040 Sector/especialitat professional Informàtica Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta, Mataró Data d’inici 05-02-2020 Data de finalització 28-02-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimecres i divendres de 09:30 a 13:30 h Total d’hores 30 hores Requisits d’accés

– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En cas de persones treballadores en actiu és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins 29-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com 
– Cercar el curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviat el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur: 
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

L´objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Curs dirigit a persones usuàries que tenen POCS o CAP coneixement d’informàtica.