COMPTABILITAT BÀSICA

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/comptabilitat-basica/3041 Sector/especialitat professional Administració Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró  Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta Mataró Data d’inici 18-02-2020 Data de finalització 05-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 60 hores Requisits d’accés

– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En cas de persones treballadores en actiu, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins 11-02-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar una preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cal cercar curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Amb aquest curs adquiriràs els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables