Concurs literari de relats breus de dones

L’Espai Dona Dosrius organitza el 3è concurs literari de relats breus de dones.
El tema d’aquest concurs és “Sumant Talents”.
El concurs s’adreça a tota la ciutadania de Dosrius o bé a totes les persones vinculades al
municipi per motius laborals, d’estudi o motivades en la temàtica literària.

El termini de presentació finalitzarà improrrogablement el 14 de juny de 2013

Més informació en aquest document: