Consell Comarcal i CESPA creen una empresa d’economia mixta per oferir al Maresme un servei integral de recollida de residus i neteja

 

El Consell Comarcal del Maresme amplia la seva carta de serveis en matèria de recollida de residus i incorpora el de neteja (viària i de platges) amb la constitució de Residus del Maresme (RESMAR). Aquesta és una empresa d’economia mixta que adapta els seus serveis a les necessitats dels ajuntaments. El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el representant de CESPA, Narciso Llongarriu, han signat avui el contracte de creació d’aquesta nova empresa.

El Maresme és una comarca diversa i com a tal necessita serveis flexibles i amb una gran capacitat d’adaptació a les necessitats de cada municipi. Aquesta és la filosofia que mou a RESMAR. L’empresa, participada en un 49% pel Consell Comarcal i un 51% per CESPA, se centrarà en oferir un servei integral en matèria de recollida de residus i en neteja pública. La seva peculiaritat és que els ajuntaments podran contractar la totalitat dels serveis o només aquells que necessitin. Amb l’avantatge, ha explicat Miquel Àngel Martínez que “tenim la capacitat de donar una resposta àgil i estalviar als ajuntaments que ens deleguin la competència els procediments administratius que solen ser llargs i complicats“. A més, ha afegit Martínez, “l’aplicació de l’economia d’escala sempre ens fa ser més competitius“. Llongarriu comparteix aquesta visió tota vegada que “les despeses estructurals de l’empresa es comparteixen“. De fet, CESPA ja té experiència en la participació en empreses similars (Osona i La Selva).

RESMAR disposarà de prou recursos materials i personals per oferir un servei a “la carta” que contempli totes les variants i combinacions de serveis. Pel que fa a residus, s’ofereix la recollida de totes les fraccions amb una adaptació a qualsevol modalitat (porta a porta, recollida en contenidor de diferents sistemes de càrrega, un sistema mixt…) i l’oferta en neteja viària i de platges també contempla un ampli ventall de possibilitats. A més, s’incorpora també la gestió de les deixalleries.

Consell Comarcal i Cespa treballen amb l’objectiu que RESMAR entri en funcionament a principis d’abril. Inicialment, assumirà, si els ajuntaments no diuen el contrari, els serveis que presta el Consell Comarcal a 8 municipis: Sant Cebrià de Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Pineda, Palafolls, Santa Susanna, Arenys de Munt, Dosrius i Òrrius. El Masnou finalitza el conveni de delegació de competències el 30 de març i Teià el 30 d’abril.

Tal i com es va presentar al Consell d’Alcaldes, RESMAR neix amb la següent carta de serveis:

RECOLLIDA DE RESIDUS

  • fraccions selectives de vidre, paper-cartró i envasos lleugers
  • matèria orgànica 
  • fracció resta
  • recollida selectiva comercial a grans productors
  • piles, olis de cuina, fracció vegetal, voluminosos, fluorescents….
  • neteja i manteniment de totes les tipologies de contenidors
  • serveis especials i extraordinaris: festes, fires i esdeveniments de tot tipus que tinguin autorització municipal
  • recollida selectiva comercial a grans productors, fires i mercats ambulants
  • manteniment i reposició de totes les tipologies de contenidors

Totes les recollides de fraccions de residus es poden prestar mitjançant els sistemes de càrrega posterior, càrrega lateral, iglú, EASY, contenidors soterrats, recollida porta a porta o qualsevol combinació dels mateixos

 GESTIÓ DE DEIXALLERIES

·        Gestió de les deixalleries fixes   

·        Gestió de les deixalleries mòbils 


SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

• Serveis de Neteja de la via Pública

• Serveis de Neteja addicional, específics o especials

• Servei de neteja de fulles 

• Servei de neteja d’excrements 

• Recollida d’animals morts a la via pública 

• Neteja de grafits, pintades i xiclets 

• Neteja mobiliari urbà 

• Neteja en situacions d’emergència 

• Altres neteges especials 


SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES

• Neteja de sorra amb màquina 

• Neteja i manteniment de papereres 

• Neteja i manteniment de dutxes i zones d’entrada 

• Neteja i manteniment de les instal·lacions de les platges 

• Recollida de surants a l’aigua