Consell d’alcaldes extraordinari el dimarts 5 de març a les 16:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació de la proposta conjunta del Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, en relació al suport a les persones afectades de la comarca del Maresme, per l’adquisició de “Participacions Preferents”.