Constituïda l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme dóna un nou pas i constitueix la seva Assemblea General amb delegats i delegades escollides pels ajuntaments de la comarca d’entre persones majors de 65 anys. Els 30 municipis tenen garantida la seva presència amb un nombre de persones delegades que oscil·la entre 1 (per a les poblacions de menys de 5.000 habitants) i 8 per a Mataró que supera els 100.000 habitants.

El Consell Consultiu és un òrgan de participació i consulta que té com a objectiu conèixer les necessitats socials de la gent gran del Maresme, articular polítiques per a la gent gran i promoure altres activitats que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones.

El seu màxim òrgan de decisió és l’Assemblea General. És l’aparell que participa en la definició de les necessitats comarcals, aprova la programació anual així com la memòria d’activitats del Consell Consultiu, elabora i modifica el reglament intern del Consell Consultiu, escolleix les persones integrants de la Junta Permanent i estableix les seves pròpies comissions de treball, entre d’altres.

L’Assemblea General s’ha constituït inicialment amb 34 membres i s’anirà ampliant en el moment que tots els ajuntaments i els sindicats majoritaris, que també són presents, nomenin el seu delegat o delegada

INTEGRANTS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Alella: Àngel Cayuela

Caldes d’Estrac: Àngels Massísimo

Calella: Martí Barera, Teresa Soler i Josep M. Granyó

Canet de Mar: Dolors Giménez i Manel Gutierrez

Dosrius: Carmen Antón i Rosa Pereira

Mataró: M. Antonia Trujillo, Manel Roca, Josep M. Graupera, Cecilia Bartolí, Juan Flores, Antoni Vilà, Pere bravo, Joan Cabot, Manel Martí, M. Àngels Fradera, jaume González, Julia López i Encarna Siles

Premià de Mar: Teresa Hidalgo

Pineda de Mar: Joaquim Noguera, Mercè Rovira i Felicisima Mazoteras

Sant Andreu de Llavaneres: Josep M. Asensio, Josep Maria Viñas i Norma Buch

Sant Pol de Mar: Maria Rosa Medrano i Neus Brossa

Vilassar de Mar: Narcís Tenas

Comissions Obreres: Francesc Carnota i Francisco Carneros

Podeu ampliar aquesta informació, consultant aquest resum del funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran i de l’Assemblea General