28 accions per promoure la participació sociocultural de les persones grans als municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme

El Consell Comarcal ha presentat als 25 municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme el Pla d’Acció per a la Participació Sociocultural de les Persones Grans que marca el full de ruta a seguir en les polítiques d’envelliment actiu en el període 2022-2025.

El Pla d’Acció neix de la Diagnosi presentada el passat mes d’abril i, com el seu nom indica, ha de servir per “donar un impuls a la participació sociocultural de les persones grans atenent a la diversitat i pluralitat d’interessos, aspiracions i necessitats de les persones i els territoris, garantint la inclusió social davant les problemàtiques especials i estimulant les relacions intergeneracionals en el marc d’una vida activa i saludable“.

Tal i com es va dir a l’acte de presentació, “comencem a envellir en el moment que naixem” fet pel qual es considera que s’ha de fer un canvi de mirada. L’envelliment és cosa de tothom i per tant, cal apropar-s’hi amb un enfocament intergeneracional que contribueixi a posar les bases per poder gaudir d’aquesta etapa de la vida.

Aquest és el principi que guia aquest Pla d’Acció en l’elaboració del qual hi ha hagut una elevada participació (els 25 ajuntaments menors de 20.000 habitats, 10 associacions de gent gran i 15 entitats àmbits diversos: esport, cultura, dona…).

S’articula en 4 línies estratègiques:

  • La participació de les persones grans en les polítiques locals de promoció de la participació sociocultural
  • Les oportunitats de participació sociocultural de les persones grans com a foment de l’envelliment actiu i les relacions intergeneracionals i interculturals
  • Els recursos locals per a la promoció de la participació sociocultural de les persones grans i la inclusió social davant problemàtiques especials
  • La comunicació social sobre la participació de les persones grans

El document inclou 34 objectius operatius i un total de 135 accions, 28 de les quals han estat prioritzades pels ajuntaments i entitats participants en la diagnosi prèvia. El seu desplegament es farà entre 2022 i 2025.

Aquest Pla se centra en els 25 municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants ja que aquestes poblacions són les que formen part de l’Àrea BàsicaSocial del Maresme gestionada pel Consell Comarcal.

Podeu consultar el Pla d’Acció en aquest enllaç