Contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2013-2014

ESTAT:
Suspensió del Procediment

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Obert

DOCUMENTS:Per accedir a la NOVA licitació aprovada per Decret de President de data 19 de desembre de 2013, clicar aquí.


Suspensió del procediment de contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2013-2014, per resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos contractuals de Catalunya (OARCC).