Contractes a dones a l’Alt Maresme

 

Com dèiem, el 50,71% dels contractes generats a l´Alt Maresme els van formalitzar dones, un total de 19.637. D´aquests, 2.317 van ser indefinits i 17.320 temporals. És a dir, els contractes indefinits van representar l´11,8% i els temporals el 88,2%. Un cop més doncs, la contractació temporal destaca de forma exagerada sobre els contractes indefinits.


En la taula 6.1 hem recollit les 50 ocupacions amb més contractes a dones. Com hem vist per l´agregat de l´àmbit, també en aquest cas l´ocupació amb més contractes va ser la dels cambrers assalariats amb 2.708 contractes, el 8,09% dels quals van ser indefinits. Amb 1.761 contractes la dels peons de les indústries manufactureres ocupà el segon lloc amb un pes de la contractació indefinida baixíssim, de l´1,31%.


Pel que fa als contractes indefinits, les 25 ocupacions amb més contractes indefinits les hem recollides en la taula 6.1.1. Veiem que la dels venedors de botigues i magatzems fou la que més n´aconseguí amb 322, el que va suposar prop del 14% de la contractació indefinida de les dones a l´Alt Maresme. La dels cambrers assalariats en creà 219 i 162 la dels empleats administratius amb tasques d´atenció al públic ncaa.


Però quan mirem el pes de la contractació indefinida veiem que aquella que el va tenir més elevat fou la dels dissenyadors de productes i peces de vestir amb un 71,56%. La seguí la dels agents de compres amb un 60,78%. De fet, cap altra ocupació de les 50 amb més contractes va assolir el 50% de contractació indefinida.

 
TAULES: