Contractes a dones al Baix Maresme

 

El major nombre de contractes formalitzats per dones va ser per a l’ocupació de peons de les indústries manufactureres amb 1.211 contractes, el 12,03% dels contractes generats per a dones. El més negatiu és que només l’1,73% d’aquests contractes van tenir un caràcter indefinit, un pes pràcticament insignificant. En segon lloc trobem la dels cambrers assalariats, amb 896 contractes, dels quals el 20,65% foren indefinits. Major va ser el pes de la contractació indefinida en l’ocupació amb el tercer volum major de contractes, la dels venedors de botigues i magatzems amb un 33,43% de contractació indefinida sobre un total de 712 contractes.


Quant a la contractació indefinida per xifres absolutes, l’ocupació que en primer lloc va ser la dels empleats domèstics amb 322 contractes d’aquests tipus. La seguiren la dels venedors de botigues i magatzems (238), la dels cambrers assalariats (185) i la dels empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa (129).


La resta d’ocupacions presentaren registres per sota els 100 contractes.


D’entre aquestes 25 ocupacions la dels agents i representants comercials fou que la presentà el major pes de contractes indefinits amb un 50,70%. I la seguí la dels empleats domèstics amb un 49,85%.


Si ampliem el ventall a les 50 ocupacions amb més contractes darrera de les dues anteriors trobem la dels altres professors i professionals de l’ensenyament ncaa amb un 46,67% de contractes indefinits (21/45).

 
TAULES: