Contractes a homes al Baix Maresme

 

En el cas dels homes, de les 50 ocupacions amb més contractes la que assolí el primer lloc fou la dels peons de les indústries manufactureres, com hem vist també pel conjunt de l’àmbit i en el cas específic del col·lectiu femení. En aquest cas els volum de contractes va ser de 2.299, el 20,23% dels contractes a homes, i amb un pes de la contractació indefinida del 4,35%, major a l’1,73% de les dones en la mateixa ocupació. La dels cambrers assalariats també es va repetir com a segona ocupació, en el cas dels homes amb 906 contractes i un pes de la contractació indefinida del 22,63%.


En les 25 ocupacions amb més contractes indefinits el primer lloc l’ocupà la dels cambrers assalariats amb 205 contractes. La seguiren la dels venedors de botigues i magatzems amb 110 contractes i la dels peons de les indústries manufactureres amb 100 contractes. Per a la resta van generar-se menys de 100 contractes.


Com hem anat veient, el pes de la contractació indefinida va variar molt entre ocupacions. Així, d’entre aquestes 25 amb més contractes indefinits en xifres absolutes el pes més elevat el tingué l’ocupació dels agents i representants comercials amb un 70,59% (60 indefinits sobre 85). La seguí la dels conductors de motocicletes i ciclomotors amb un pes de la contractació indefinida del 53,85%. De la resta d’ocupacions, tant de les 25 amb més contractes indefinits com de les 50 amb més contractes en general, cap no va assolir un llindar del 50%.


Les que més s’hi acostaren foren la dels mecànics ajustadors de vehicles de motor amb un 41,30% i la dels recollidors de residus urbans amb un 40,54%.

 
TAULES: