Col.lectius d’atenció especial: joves del Baix Maresme d’entre 16 i 29 anys

 

Pel que fa els joves d’entre 16 i 29 anys van signar un total de 8.248 contractes, més d’un terç dels contractes de l’àmbit.


Un cop més, de les 50 ocupacions amb més contractes la dels peons de les indústries manufactureres fou la que més en generà; 1.079 contractes l’any 2016 per a joves de 16-29 anys, el 13,08% dels contractes signats per joves. Només el 3,15% d’aquests contractes van ser indefinits, un pes molt baix.


La dels cambrers assalariats va ser la segona amb 1.077 contractes, el 13,06%, si bé el pes dels contractes indefinits fou major, del 18,11%. La dels monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment –una ocupació molt relacionada amb les persones joves- va ser la tercera quant a volum de contractes, 798, si bé el pes dels contractes indefinits també va ser molt baix, del 3,88%.


Si mirem les 25 ocupacions amb més contractes indefinits, en primer lloc trobem la dels cambrers assalariats amb 195. I la segueix la dels venedors de botigues i magatzems amb 145, la dels ajudants de cuina amb 53 contractes i la dels empleats domèstics amb 44 contractes.


Fou l’ocupació dels altres professors i professionals de l’ensenyament ncaa aquell que registrà el major pes de contractes indefinits amb un 54,55%. Cap altra ocupació, ni entre les 25 amb més contractes indefinits ni de les 50 amb més contractes al llarg de l’any, va assolir el llindar del 50%. Les que més s’hi acostaren foren les dels conductors de motocicletes i ciclomotors amb un 46,15%, la dels preparadors de menjar ràpid (45,45%) i la dels tècnics auxiliars de farmàcia (42,31%).

 
TAULES: